Üyelik Girişi
ANA MENÜ
Site Haritası
ATATÜRK KÖŞESİ

TEST ÇÖZ

tiyatro

meb haberler

Paragraf sorularını nasıl çözebilirim?

PARAGRAF SORULARINI NASIL ÇÖZEBİLİRİM

edebiyat.forum
 

Her İşin Bir Kuralı Var

 Çember çevirmek, minyatür kale top oynamak gi­bi en basit işlerin dahi kendine göre bazı kuralları oldu­ğunu hepimiz biliriz. Bunun gibi, paragraf sorularının çözümünde de dikkat edilmesi gereken bazı püf nokta­lar vardır. Bu noktalara dikkat edilmeli, paragraf soru­larının dikkat işi olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Şimdi bu püf noktalara dikkat edelim.   

Paragrafın Üzerine Gidin

 "Paragraf soruları zordur.", "Parçanın sonuna gelmeden başını unutuyorum zaten", "Bir paragraf sorusuyla uğraşacağım zamanda beş tane filanca tip­te soru çözerim" gibi öğrenciye teslim bayrağını baştan çektiren düşünceleri bir tarafa bırakın. Bu sorular Papua Yeni Gine diliyle veya çivi ya­zısıyla değil bizim anadilimiz Türkçeyle yazılmıştır. An­lamamak için hiçbir sebep yoktur. Önemli olan biraz dikkat etmek ve soruların tekniğini bilmektir.   

Önce Soru Cümlesini Okuyun

 Soru çözümüne başlandığında öncelikle soru cümlesi anlayarak okunmalı, sonra parçaya geçilmeli­dir. Böyle yapılmazsa' parçayı, neye dikkat edeceğimizi bilmeden okur, soru cümlesini okuduktan sonra parça­ya yeniden dönmek zorunda kalırız. Bu da haliyle epey zaman kaybı demektir. Zaman kaybı bir tarafa, zihni­miz iki kat çalışacak; pek tabii iki kat yorulacaktır. Böy­lelikle dikkat dağılacak yanlış cevaplama riski artacak­tır. Önce paragrafı okuyan, sonra soru cümlesine dik­kat eden öğrencinin durumu, komşu köye gidip geldik­ten sonra, gittiği köyden neler getireceğini öğrenen insa­nın durumuna benzer.       

Soruyu Paragrafa Göre Çözün

 Soru, paragrafa göre çözülmelidir. Yazarın fikrine katılıp katılmamamız zerre kadar önemli değildir. Önemli olan yazılanı anlamaktır. Sorulan hazırlayanla­rın amacı soruyu çözenin anlama yeteneğini ölçmektir. Paragraf sorularının hiçbirinde konu hakkında bizim nasıl düşündüğümüz sorulmaz. Yazarın görüşüne katıl­mayabiliriz. Hatta yazarın görüşüyle bizim görüşümüz taban tabana zıt olabilir. Soru hazırlanırken güdülen amacın, okuduğumuzu anlayabilme yeteneğimizi ölç­me olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.    

Soru Cümlesinin Olumsuzluğuna        Dikkat Edin

  Soru cümlelerini iyi anlamamız gerekmektedir. Öğrenciler kimi zaman olumsuz soruları olumlu olarak algılamaktadır. Soruyu hazırlayanlar, soruların yanlış anlaşılmaması için "... çıkarılamaz?", "... değinilmemiştir?", "... yoktur?" gibi olumsuz soru köklerinin al­tını çizmektedirler. Al çizilmiş soru köklerinin olumsuz olduğu, bunlara ayrıca dikkat edilmesi gerektiği unu­tulmamalıdır.     

Kodlama Sisteminizi                             Geliştirin ve Uygulayın

Paragraf sorularını çözerken, cevap seçeneklerinin doğruluğuna veya yanlışlığına göre bir kodlama siste­mi geliştirmeniz gerekmektedir. Çünkü paragraf sorula­rında seçenekleri oluşturan cümleler, dilbilgisi soruları­na göre daha uzundur. Seçenekleri okuduktan sonra zihnimizde bu seçenek hakkında verdiğimiz yargıları di­ğer seçeneklere geçtiğimizde unutabiliriz. Bu da zama­nın çok önemli olduğu bir sınavda çok zaman harcama­mıza neden olur. Seçenekleri defalarca okuyarak kafa­mızın şişmesi de cabası... 

Anlamadan Geçmeyin

 Paragraf soruları mutlaka anlayarak okunmalıdır. Soruyu çözen, "Bu cümleyi tam anlayamadım ama nasıl olsa diğer cümleleri okuyunca bunun anlamı çıkar meydana" gibi çok tehlikeli düşüncelere kapılıp büyük yanlışlara düşmemelidir. 

Paragrafın Yapısına Dikkat Edin

 Paragraf sorularının konulara göre dağılımında Paragrafın yapısına, ana fikre nazaran pek az soru düş­mektedir. Ama ana fikir, yardımcı fikir, anlatım teknikle­ri gibi çoğunluğu oluşturan soruların çözümünde, pa­ragrafın yapı bilgisinin büyük önemi vardır. Onun için izlenecek en iyi yol, paragraf konularını bir bütün ola­rak ele almaktır. Özetle, paragraf konuları birbirini des­tekler özelliktedir. Onun için hepsini dört dörtlük bil­memiz gerekmektedir. 

Kesinlikle Yorum Yapmayın

 Paragraf sorularında kesinlikle yorum yapılmaz. Üniversite sınavlarında çıkan tüm Türkçe sorularında olduğu gibi paragraf sorularında da kesinlikle yorum yapılmaması gerekmektedir. Biraz açıklayalım. Yorum, herhangi bir konudaki kişisel görüştür. Hâlbuki paragraf sorularında o konu hakkında bizim nasıl düşündüğümüz sorulmamakta, o parçada neyin anlatılıp neyin anlatılmadığı sorulmaktadır. Yani so­ruyu çözenin okuduğunu anlama gücü ölçülmektedir. Ana ne yazık ki birçok üniversite hazırlık kitabın­da paragrafta yorum yapılması gerektiği üzerinde du­rulmaktadır. Bu bir kavram kargaşasıdır.Bir cümlenin anlamı nedir, yorumu nedir, daha açık anlatalım.
 "Seninle birlikte aldığımız o kitabı hala okuma­dım."

cümlesinden.


Kitabın söz konusu kişiyle beraber alındığıKitabı alalı epey vakit geçtiğiSöz konusu kitabın şu anda okunup bitirilme­diği anlamlan çıkar.
Bu anlamlar
ı yorum sonucunda değil, cümleye kendimizden bir şeyler katmadan yani yorum yapma­dan çıkarırız.
Ama, yorum yapılırsa yani akıl yürütülürse.Kitabın çok sıkıcı olduğu için okunmadığı. Kitabın uzunca bir kitap olduğu, anlamlan çıka­rılabilir. Öyleyse paragraf sorularında kesinlikle yorum ya­pılmamalıdır. 
 edebiyatforum.com 
Etkinlik Takvimi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret603232
SBS

Şiir kenti

TDK

EDEBİYAT

E OKUL

satranç

Haydi satranç oynayalım!

Türkçesi varken!

EĞİTİM SİTELERİ

 

Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 34° 16°
Saat