Üyelik Girişi
ANA MENÜ
Site Haritası
ATATÜRK KÖŞESİ

TEST ÇÖZ

tiyatro

meb haberler

Birleşik Zamanlı Eylemler

        

Bileşik zamanlı fiilller, (Türkçede) herhangi bir haber ya da dilek kipi ekinden sonra, ek fiilin -dı (idi), -miş (imiş), -se (ise) biçimlerinden birini alarak çekimlenen fiillere denir. Bileşik zamanlı fiiller üçe ayrılır:

Hikaye Bileşik Zamanı

Haber ya da dilek kiplerindeki fiillerden birine -dı eki getirilerek yapılır.Bu ek ünlü uyumuna ve ünsüz benzeşmesine göre değişerek -dı, -du, -dü, -ti, -tu, -tü olur. Hikaye bileşik zamanı, eylemin geçmişte yapıldığını hikâye ederek anlatır:

Tahtayı ben sil- er -im.

Bu cümledeki silmek fiili, geniş zaman eki -er ile kişi eki -im' i almıştır. Basit zamanlıdır.

Tahtayı ben sil - er - di - m

silerdim
fiilgeniş
zaman
eki
hikâye
eki
kişi
eki


Bu cümledeki silmek fiili ise önce geniş zaman eki -er daha sonra hikâye bileşik zaman eki -di ve kişi eki -m’i almıştır. Bileşik zamanlıdır

=

Rivayet Birleşik Zamanı

Haber ya da dilek kiplerinden birine -miş eki getirilerek yapılır. Bu ek ünlü uyumuna göre değişerek -mış, . -muş, -müş olur.

Rivayet bileşik zamanı, eylemin başkasından duymuş gibi anlatımıdır:

Tahtayı hep ben sil - er - miş - im

silermişim
fiilgeniş
zaman
eki
rivayet
eki
kişi
eki


Miş’li geçmiş zaman sil-miş-im sil-miş-miş-im

Gelecek zaman sil-ecek-im sil-ecek-miş-im

Gereklilik kipi sil-meli-y-im sil-meli-y-miş-im

NOT: Di’li geçmiş zaman ve emir kipinin rivayet bileşik zamanı yoktur.

Şart Birleşik Zamanı

Haber kipinde fiillerden birine -se eki getirilerek yapılır. Bu ek ünlü uyumuna göre -sa olur. Şart bileşik zamanı, eylemin yapılışını başka bir eylemin yapılışına şart koşar:

Yarın bize gel - ir - se - n sevinirim

gelirsen
fiilgeniş
zaman
eki
şart
eki
kişi
eki


Şimdiki zaman sil-i-yor-sa-m

Miş’li geçmiş zaman sil-miş-im sil-miş-sem

Gelecek zaman sil-ecek-im sil-ecek-sem

NOT: Dilek kiplerinin şart bileşik zamanı yoktur. Hikaye ve rivayet bileşik zamanlarına

ekfiilin -se biçimi eklenirse “katmerli bileşik zaman “”oluşur:

sil - iyor - du - ysa - m, sil - ecek - miş - se – m

Etkinlik Takvimi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret603232
SBS

Şiir kenti

TDK

EDEBİYAT

E OKUL

satranç

Haydi satranç oynayalım!

Türkçesi varken!

EĞİTİM SİTELERİ

 

Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 34° 16°
Saat