Üyelik Girişi
ANA MENÜ
Site Haritası
ATATÜRK KÖŞESİ

TEST ÇÖZ

tiyatro

meb haberler
5.SINIFLARIN YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMA SORULARI

TÜRKÇE SINAVINA HAZIRLIK SORULARI

 

A. Aşağıda bir parça verilmiştir. İlk 5 soruyu bu parçaya göre yanıtlayınız.

         Yıl 1513. Osmanlı Devleti’nin en güçlü zamanlarıydı. Sınırları çok genişti. Girilen her savaştan zaferle çıkılıyordu. Yeniçeri Ocağı, ordunun temeliydi. Yeniçeri Ocağı’na hem Rumeli’den hem Anadolu’dan gençler alınıyordu. Bir gün askerler, ocağa yeni adamlar almak için dolaşıyorlardı. Kayseri’nin küçük bir köyü olan Ağırnas’a uğradılar. Orada ince, uzun boylu, simsiyah gözlü, yakışıklı bir genç dikkatlerini çekti. Bu kişi Sinan adında bir gençti. İstanbul’a bu gençle beraber geldiler. İşte bu sayede, Türk mimarisine sayısız eserler kazandıran Mimar Sinan keşfedilmiş oldu.

 

 1. 1.        Parçaya göre Osmanlı ordusunun temeli neden oluşmaktadır?

 

 1. 2.        Parçaya göre Mimar Sinan nasıl keşfedilmiştir?

 

 

 1. 3.        Mimar Sinan’ın fiziksel özellikleri nasıldır?

 

 

 1. 4.        Osmanlı Devleti’nin en güçlü olduğu dönem ne zamandır?

 

 1. 5.        Siz bu metnin yazarı olsaydınız metne hangi başlığı verirdiniz?

 

 

 

 

 

 

 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi vardır?

A) Hava güzel olursa pikniğe gideriz.

B) Siz devam edin, ben birazdan geleceğim.

C) İki saate kadar bunları bitirmem lazım.

D) Komşuma yardım edebildiğim için mutluyum.

 

*Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmazsa “da/de” bağlaçtır, ayrı  yazılmalıdır.

*Cümleden çıkarıldığında anlam bozulursa “-da/-de” bulunma isim hal ekidir, bitişik yazılmalıdır.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımı yanlış­tır?

A) Yazdığı hikâyeler bir dergide yayımlandı.

B) İki yıl Galatasaray Lisesinde çalıştı.

C) Şiire merakı ilkokulda başlamıştı.

D) Çocuklar için şiirlerde yazdı.

 

*Ana duygu, şiirin siz de uyandırdığı asıl duygudur.

   Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?

   Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?

   Her zaman güzel mi bu kadar,

   Bu eşya, bu pencere?

                                           Orhan Veli Kanık

 

3.Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşama sevinci        B) Vatan sevgisi   

C) Çocukluğa özlem     D) Yalnızlık korkusu

 

 

*Kişiye göre değişen yargılara “öznel yargı” denir.

*Herkes tarafından kabul edilen, bilimsel gerçeklere dayanan yargılara “nesnel yargı” denir.

4.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişiye özgü(öznel) bir yargı vardır?

A) Hava sıcaklığı 30 0C’dir.                     

B) Giresun, Karadeniz Bölgesinde bulunur.

C) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.      

D)  Belgesel izlemek çok zevklidir.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

A) Bugün benim için çok sıkıcı geçiyor.          

B) Marttan sonra nisan gelir.

C) Bu kitap çok sürükleyici.                                

D) Saçının yeni rengi sana hiç yakışmamış.

 

 

 I. Körle yatan şaşı kalkar.

II. Kişi arkadaşından bellidir.

III. Can çıkmayınca huy çıkmaz.

IV. Üzüm üzüme baka baka kararır.

6.Numaralanmış atasözleri anlamları bakımından eşleştirildiğinde hangisi  dışta kalır?

 A) I           B) II          C) III           D) IV

7.Hangi atasözünün anlamı diğerlerinden tümüyle farklıdır?

A) Birlikten kuvvet doğar.

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) Ev alma komşu al.
D) El ele vermeyince taş yerinden oynamaz.
     

 

*Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına “gerçek(temel)  anlam” denir. Yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışımdır, sözlükteki ilk anlamıdır.

*Sözcüğün gerçek anlamı dışında, başka bir anlamı karşılayacak şekilde kullanılmasına “mecaz anlam” denir.

8.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

A) Burada bir şeyler dönüyor galiba.

B) Havaalanında dayımı karşıladık.

C) Arkadaşımın kolu kırıldı.

D) Esnerken ağzını kapatmalısın.

 

9.“Yüz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?  

A) Kışın eline yüzüne krem sürmelisin.

B) Yüzümde çillerim var.

C) Yüzünü yıkamalısın.

D) Kasabın kedisi çok yüzsüz.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşıt(zıt) anlamlı sözcükler bulunmamaktadır?
A)    Gece gündüz demeden çalışıp durdu.
B)   Kimse yoğurdum ekşi demez.
C)    Her yokuşun birde inişi vardır.
D)    Gençlerin hepsi ayağa kalkarak yaşlılara yer verdi.

 

 

*Eş sesli sözcüklerin yazılışları aynı, anlamları farklıdır.

*Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları farklı olsa da anlamları aynıdır.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük vardır?

a) Yazın buralar sıcak olur.

b) Genç adam yürüdükçe yoruldu.

c) Hepimiz evi temizledik.

d) Bu sınav bizi çok yordu.

 

12.“Çay” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Çay demini aldı mı?         

B) Çayı kurbağalar basmış.

C) İkindi çayında sizdeyim.

D)Akşam çayı uykumu kaçırıyor.

 

13. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bilgisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

 A) Kırmızı-al                    B) Kirli-temiz       

 C) Gerçek-Doğru           D) Tören-merasim

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi söz konusudur?

A) Filmdeki canavar, kente kadar inmişti.

B) Canavar, önüne gelen her şeyi kırıp döküyor, önüne ne çıkarsa ağzına atıyordu.

C) Ege ve Ece, korktukları için kanepede iyice büzülmüşlerdi.

D) Ece, daha fazla dayanamayarak televizyonu kapattı.

 

15.Sema, okuldan eve yürüyerek gelmiş.” cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Ne zaman?             B) Nasıl?                    

C) Kim?                       D) Nereye

 

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A)  Elindeki ince çubuklardan sepet örüyordu.

B)  Elindeki kızgın demiri suya daldırdı.

C)  Parlak günlerine dönmek istiyordu.

D)  Adam, derin bir kuyudan su çekiyordu.

 

17.  “Beni ………….dinlerseniz konuyu çok iyi öğrenirsiniz.”

Yukarıdaki cümlenin anlamına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangi söz grubu gelmelidir?

A)  can kulağıyla              B)  koyun kaval dinler gibi

C)  yarım kulakla              D)  kulak arkası ederek

 

18. “Eşek şehre varıncaya kadar sırtındaki yükün bir kısmını taşımasını  attan istedi. Ama at bunu kabul etmedi. Çok geçmeden eşek yere yıkıldı. At hem eşeğin ölüsünü hem de yükü taşımak zorunda kaldı.”

Yukarıdaki cümlede hangi varlıklarda kişileştirme yapılmıştır?

A)  Eşek-at             B) Şehir-yük

C) At-yük               D) Eşek-yük

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişisel görüş (öznel) dile getirilmiştir?

 A)      Geyiğin sivri uçlu boynuzlan vardı.       

 B)      Geyiğin krem renkli boynuzları vardı.

C) Geyiğin harika boynuzları vardı.

D) Geyiğin birkaç çatala ayrılmış boynuzları vardı.

 

 Murat (  ) Mehmet(  ) Ali ve Kâzım olanları anladı( ) diğerleri ise hiçbir şey anlamadan bakakaldı(  )

20.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A)  ( , ) ( . ) ( , ) ( ... )          B)   ( , ) ( , ) ( ;) ( . )

C)    ( , ) ( , ) (  ) ( . )            D)   ( , ) ( . ) ( , ) ( ? )

 

 

      *Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyorsa “ki” bağlaçtır, ayrı yazılır; cümleleri birbirine bağlar.

      *Cümleden çıkarıldığında anlam bozulursa “-ki” ektir, bitişik yazılmalıdır.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?

A) Bahçedeki ağaçları suladım.

B) Sokaktaki hayvanlara yiyecek, içecek verelim.

C) Eve geldimki annem dışarı çıkmış.

D) Sıkı giyin ki üşüyüp hasta olmayasın.

                                                                   

22. Hangi cümlede büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A)     Kedim Pamuk’u gören var mı?

B)     Namık Kemal  caddesi yine çok kalabalık.

C)     Ayşe Hanım çok akıllıdır.

D)     Kız Kulesi, görenleri hayrete düşürüyor.

 

* Metinlerde  ana fikir, yazarın bu yazıyı yazma amacı ve okuyucuya vermek istediği mesajı ifade etmektedir. Yazıyı okuduktan sonra, “Yazar bu metni ne amaçla yazmıştır, okuyucuya hangi mesajı vermeye çalışmaktadır?” sorularına verilen cevaptır.

 

         “ Bazı insanlar, çevresindeki insanların kusurlarını araştırmaya çok meraklıdır. Sürekli kusur arayan bu insanlar bir süre sonra güzellikleri görme yeteneklerini kaybederler. Bilmezler ki kusur bulmak marifet değildir. İnsanlar,asıl kusur örtmeyi başarabildiğinde kusursuz olurlar.”

23.Bu paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Kusursuz olmak için çok çalışmak ve üretmek gerekir.

B)     Başkalarını eleştirmeden önce kendi davranışlarımıza dikkat etmeliyiz.

C)     Sevdiklerimizin kırıcı davranışlarını daima görmezden gelmeliyiz.

D)     Başkalarının hatalarını ortaya çıkararak değil, hatalarını örtmeye çalışarak kusursuzluğu yakalarız.

 *Beş duyu organı ile algılanabilen sözcükler “somut anlamlı”, beş duyu organı ile algılanamayan sözcükler “soyut anlamlı”dır.

 

24.Aşağıdakilerden hangisi somut addır?

     A) Hayal       B) Saygı  

     C) Umut       D) Hava

 


CEVAP ANAHTARI

                    B

 1. 1.      D
 2. 2.      D
 3. 3.      A
 4. 4.      D
 5. 5.      B
 6. 6.      C
 7. 7.      C
 8. 8.      A
 9. 9.      D
 10. 10.  B
 11. 11.  A
 12. 12.  B
 13. 13.  B
 14. 14.  C
 15. 15.  A
 16. 16.  C
 17. 17.  A
 18. 18.  A
 19. 19.  C
 20. 20.  B
 21. 21.  C
 22. 22.  B
 23. 23.  D
 24. 24.  D
  
1605 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Etkinlik Takvimi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret603232
SBS

Şiir kenti

TDK

EDEBİYAT

E OKUL

satranç

Haydi satranç oynayalım!

Türkçesi varken!

EĞİTİM SİTELERİ

 

Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 34° 16°
Saat